Even voorstellen ...

Start
Even voorstellen ...
Kampioenschappen
Kalender
Interprovinciale Match
Jeugdproject
Jeugdatletiekcriterium
PCP-klassement
West-Vlaamse atle(e)t(e)
Records
Clubs
Links

Het provinciaal comité bestaat uit een voorzitter, de provinciaal afgevaardigde in de Raad van Bestuur, de provinciaal aanduider, de recreatiecoördinator en maximum 10 leden.

Voorzitter: Kathleen Van Camp (HCO)
Provinciaal afgevaardigde in de Raad van Bestuur: Gerit Batsleer (HCO)
Provinciaal aanduider (jury): Noël Opsomer (KKS)
Recreatiecoördinator a.i.: André Mingneau (MACW)
Ondervoorzitter: Gaby Devooght (FLAC)
Secretaris: José D'haene (KKS)
Penningmeester: Bert De Brabandere (AVMO)
Afgevaardigde VLAB: Johan Vaernewyck (AZW)
Leden: Krist Hoet (FLAC), Staf Lanckriet (AVMO), Annie Ligneel (AVR), Filiep Vandekerckhove (FLAC), Ludo Van De Sande (OB)
Jeugdcoördinator: Carlos Baillieu (FLAC)

Organigram:

Taken:

de algemene leiding van hun provincie en alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien, o.a. het nauwlettend toezien op de strikte naleving van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de Sport- en wegwedstrijdreglementen;

het uitvoeren van de beslissingen van de provinciale algemene vergadering;

al wat de Raad van Bestuur hen delegeert;

het uitbrengen van adviezen aan de Raad van Bestuur;

het organiseren van provinciale kampioenschappen;

het oprichten en ontbinden van provinciale subcommissies;

het onderzoeken van omlopen voor veldlopen of wegwedstrijden in hun provincie en ervoor zorgen dat deze overeenstemmen met de reglementen van de VAL en de richtlijnen van de Raad van Bestuur;

het aanduiden van een ondervoorzitter, secretaris en penningmeester;

aanduiden van een afgevaardigde bij de VLAB en een verantwoordelijke jeugdsport;

het voordragen door de juryaanduider van juryleden voor wedstrijden waarvoor de VCJ instaat voor het aanduiden van de jury.